Pātere

Nā Tūi Matira Ranapiri-­Ransfield
i tito i te 4 ki te 16 o Pipiri 2014 – ko ngā kupu, ko te rangi pātere me te whakapākehā hoki.

(here reproduced with Tui’s kind permission, first in Te Reo and then in English)

“I Ahu Mai Te Tapu Me Te Mana O Te Wahine I Ngā Ātua”

I ngā rā tūāukiuki,
I te wā o te orokohanga
Kotahi anō te tupuna o te tangata
Ko Ranginui e tū ake nei
Ko Papatūānuku e takoto iho nei e….i
Ko Papatahuaroa, Papahoronuku,
Papamāhorahora, Papawhārōrō,
Papakuratapu, Papawhenuatapu
Hei whāriki tuatinitini
Hei tūāpapa
Hei tuarā poutokomanawa
Mō ngā uri whakatupu
Mō ngā uri whakaheke
Mō ngā tamariki mokopuna
Te pā harakeke e….i
Ko ia, ko Papa te Kura Huna
Te Whare Tangata
Te Whaea poipoi
Hākuikui hauora
Kōkā kahurangi
Taua tauawhiawhi te whenua taketake
Kōkara kuru pounamu kāmehameha e….i
Kai Kurawaka te ahunga o hine
Te uwha tapu, uwha ngongirua
He whenua kura
He whenua houkura
He whenua taurikura e
Ko te tara o Papatūānuku
Te oranga nui, te oranga roa,
oranga tiketike, oranga mana,
oranga tapu e….i
He mana tiketike
He mana rukuruku
He mana tuku iho
Nō tūāukiuki, nō tua whakarere e
Nō Io matua kore e….i
I hanganga mai ko Hine-­‐hau-­‐one,
Hine­‐ahu­‐one,
Hine-­oneone,
Hine-kawekawe,
Hine‐kawa,
Hine­‐whakarua,
Hine-­rikiriki
Hine-­pouroto,
Hine­‐kawa,
Hine-‐wai-­orooro,
Hine-­mata-­rehurehu,
Hine-­o-­te-­waihanga,
Hine‐tū-­aho-­anga,
Hine‐i-­ahu-‐mai-­i-‐te-­onekura e….i
Ko ia,ko Hine te wahine kikokiko tuatahi
Nō te hapūoneone
Te whenuakura
Te whenuatapu
Ka whakaputa
I te hā ora,
I te hauora,
mō te ao whānui mō te hunga tangata e
Ka tīhewa; ka tī hei; ka tī he,
He Mauri Ora e….i
Ka rere ki waho,
Ko Hine‐tī-­‐mata; Hine-­tī-­‐tama
Nau mai e hine i te maruāroa;
te ahuru mōwai rā
Whakaea, whakamana tō uru tapu,
Tō uru tupua, tō uru ngongirua
Tapuwae-­‐ā-­‐Nuku
Tapuwae-­‐ā-­‐Rangi
Ki te whaiao, ki te ao marama e….i
Ka huri ki a Rarohenga
ki te pō uriuri, ki te pō kerekere,
ki te pō nekeneke, ki te pō tangotango,
ki te pō nakonako
Ko Hine‐nui‐i-­te-­pō, ko Hine-­nui-­te-­pō….i!
Nōna te mana, te tapu, te ihi, te wehi,
te wana o te wahine nei e i!

English Translation

Established in ancient time
At the time of the creation; origins of time and all existence
There is only one progenitor of people
Sky Father who stands above
Earth Mother who lays below
Papa extended; Papa outstretched; Papa without restraint; Papa outspread
Papa sacred clay, Papa sacred soil
As a mat with a multitude of strands
As a plaza; a platform.
The foundation.
As a backbone and pillar
For her offspring
For her descendants
For all future generations
and progenies that follow
Papa of esoteric knowledge
Landscape of fertility and abundance
Mother gentle nurturer
Mother life giver, procreator
Mother precious vessel
Mother affection and unconditional love, maternal source of life
Mother cherished treasured most precious vessel
Kurawaka the feminine quintessence
The sacredness, the purity,
Her sexuality and spirituality
Papa sacred red clay
Papa sacred soil
Papa sacred paradise and utopia
The female element and eroticism
Her vital essence, vitality, energy, vivacity,
liveliness, strength, verve, vim and ecstasy
Height of empowerment
Height of supremacy
Height of (her) authority
From the annals of time
From Io supreme being
Hine shaped, fashioned and
sculpted from Papa, from earth
Hine of first thought, first intention became physical
Hine gift of procreation
Hine of feminine
Hine of chromosonal design
Hine of molecular and anatomic makeup
Hine of internalizing cellular memory
Hine of feminine protocols and etiquettes
Hine of body frequencies
Hine of multiplicities of being
Hine of perceived creation
Hine who derived from terrain
Hine formed, shaped as the first adornment out of red ochre
Inimitably the first female of flesh
Produced from earth
From Papa sacred red clay
From Papa sacred earth
Who gave
(the first) breath
(the initial) air oxygen
For the world, for humankind
Sneezing, gasping, inhaling, exhaling
Life force, life energy, life ethos
Born is Hinetīmata; Hinetītama
The first offspring, the first female
‘Welcome daughter from within the darkness of the womb your life incubator
Come forth from within the sacred vessel from the house of conception
Stride forth, stride in leaps and bounds
To the world and realm of light.
Turn towards, descend to Rarohenga
To dark somber night, subdued night
To passive night, nocturnal night,
To myopic space
Reigned by the Goddess of the long, great night,
Deity of souls and all spirits
Woman’s mana, tapu, ihi, wehi, wana
derive from her, from this lineage!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s